Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta již tradičně účastní. Letos budeme program prezentovat opět v budově fakulty, tedy na Purkyňově 464/118 v Brně, kde pro Vás v pátek 25....
Milí budoucí studenti prvních ročníků, členové Studentské unie na Fakultě chemické VUT v Brně pod záštitou pana děkana této fakulty si pro vás připravili třídenní seznámení se studentským životem na naší fakultě....
Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2015 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 6. ročník konference Chemistry & Life 2015. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty,...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně