Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Rádi bychom vás jménem evropské asociace "ACE - Association Chemistry and the Environment"  pozvali na konferenci "EMEC15 -The 15th European Meeting on Environmental Chemistry" , která se bude konat v konferenčních...
Nejlepších 500 absolventů středních škol zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2015/2016 opět odmění rektor VUT v Brně jednorázovým stipendiem ve výši 6 000...
Správní rada Nadace ,,nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" projednala na své schůzi 1. září 2014 návrh VUT v Brně a souhlasila, aby v roce 2014 byl Cenou Josefa Hlávky oceněn i student Fakulty chemické VUT v Brně, Ing....
Rádi bychom Vás informovali o otevření registrace na první ročník mezinárodní konference „Frontiers in Material and Life Sciences“, pořádané Středoevropským technologickým institutem CEITEC, která se bude konat v Brně ve dnech...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně