Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Vedení fakulty chemické VUT v Brně podporuje úroveň studia mimo jiné i vyplácením prospěchových stipendií za vynikající studijní výsledky. Stipendium je přiznáváno zpětně, za uplynulý semestr, diferencovaně podle váženého...
Dne 5. 3. 2015 proběhne na Fakultě chemické již tradiční akce Den chemie spojená se Dnem otevřených dveří . Budou Vás očekávat jak studenti a zaměstnanci fakulty, tak zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných...
Od 1. 2. 2015 bude spuštěno elektronické podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2015/16. Pro někoho jsou přijímací zkoušky ještě v nedohlednu, těm, kteří naopak s přípravou neotálejí, nabízíme Kurz k přijímacím...
Děkan fakulty chemické VUT v Brně ve spolupráci s akademickým senátem a studentskou unií FCH VUT v Brně Vás srdečně zvou na 19. ročník Plesu chemiků fakulty chemické, který se bude konat 6. února.2015 od 19:00 v KC Semilasso,...
Fakulta chemická VUT v Brně pro Vás, uchazeče o studium, pořádá kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně