Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Počet doktorandů na českých vysokých školách v posledních několika letech znatelně roste, v obou formách studia je v současné době celkově již více než 20 000 studentů. Pokud i vy patříte mezi studenty, kterým se nechce po...
Dne 8. 4. 2015 bude Fakultě chemické ctí, zapojit se do organizace krajského kola chemické olympiády a podpořit tak nadané a talentované středoškolské studenty. I přes rozsáhlé stavební úpravy probíhající v budově se vedení...
Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2015 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 6. ročník konference Chemistry & Life 2015. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty,...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně