Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Miha Golob z univerzity ve slovinské Ljubljani studuje v zimním semetru na naší fakultě v rámci programu Erasmus+. Zabývá se prací na projektu v laboratořích v oblasti spotřební chemie pod vedením doc. Veselého. Alsin Evhan je z...
Výprava našich studentů na 16. slovenskou Studentskou vědeckou konferenci s mezinárodní účastí, byla více než úspěšná. Kromě možnosti získat zkušenosti a porovnat své výsledky se studenty jiných vysokých škol v různých...
V rámci studentské vědecké konference pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů, které se účastnilo přes 100 studentů ve třech sekcích, byla prezentována jednotlivá témata z oblasti živé a neživé chemie....
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně