Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2015 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 6. ročník konference Chemistry & Life 2015. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty,...
Fakulta chemická VUT v Brně pro Vás, uchazeče o studium, pořádá kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické...
Dne 5. 3. 2015 proběhne na Fakultě chemické již tradiční akce Den chemie spojená se Dnem otevřených dveří . Budou Vás očekávat jak studenti a zaměstnanci fakulty, tak zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných...
Od 1. 2. 2015 bude spuštěno elektronické podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2015/16. Pro někoho jsou přijímací zkoušky ještě v nedohlednu, těm, kteří naopak s přípravou neotálejí, nabízíme Kurz k přijímacím...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně