Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Doktorandky ÚCHTOŽP Ing. Monika Bartošková a Ing. Zuzana Olejníčková se zúčastnily natáčení zpravodajského šotu brněnského studia ČT, vysílaného v celostátní zpravodajské relaci Události ČT1 v neděli 6. 7. 2014 a poté...
JCMM zveřejnilo podpořená témata SOČ na akademický rok 2014/2015. Z celkového počtu 20 prací připadajících na celé VUT v Brně budou 4 témata, a 1 v případě použití náhradních témat, řešena na naší fakultě.Z témat...
Děkan Fakulty chemické VUT vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do doktorských programů roku 2014/15. Díky nově vybudované výzkumné infrastruktuře fakulty a volným kapacitám ve vědeckých týmech tak nabízíme možnost kvalitním...
Ve video prezentaci Vám přiblížíme špičkově vybavená pracoviště našeho výzkumného Centra materiálového vyzkumu , a to v oblasti chemie materiálů, a v oblasti transportních systémů a...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně