Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2016/2017 2. kolo přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních programech :P1404 Fyzikální chemie (4-letý)P1404 Physical Chemistry (4-letý) - zpoplatněné...
Slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách a předání cen proběhlo v pátek 26. června ve společnosti Crytur v Turnově. Do letošního ročníku se přihlásilo 32...
Vážení absolventi Fakulty chemické VUT v Brně, na 2. září 2015 pro Vás připravujeme setkání, kdy se budete moci vrátit na místa, kde jste prožili svá studentská léta, zavzpomínat, kde jste tehdy studovali a jak se tenkrát...
Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2015 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 6. ročník konference Chemistry & Life 2015. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty,...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně