Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Rádi bychom Vás informovali o otevření registrace na první ročník mezinárodní konference „Frontiers in Material and Life Sciences“, pořádané Středoevropským technologickým institutem CEITEC, která se bude konat v Brně ve dnech...
I přes to, že prázdniny ještě neskončily a opravy budovy naší fakulty jsou v plném proudu, podařilo se zorganizovat Letní školu pro středoškolské studenty z gymnázia Břeclav a Třebíč. Soubor laboratorních úloh pokrývající...
JCMM zveřejnilo podpořená témata SOČ na akademický rok 2014/2015. Z celkového počtu 20 prací připadajících na celé VUT v Brně budou 4 témata, a 1 v případě použití náhradních témat, řešena na naší fakultě.Z témat...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně