Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Děkan Fakulty chemické VUT oznamuje, že dne 4. a 5. prosince 2014 se v prostorách Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně uskuteční studentská konference Chemie je život, která je určena pro studenty chemických a...
Rádi bychom vás jménem evropské asociace "ACE - Association Chemistry and the Environment"  pozvali na konferenci "EMEC15 -The 15th European Meeting on Environmental Chemistry" , která se bude konat v konferenčních...
Nejlepších 500 absolventů středních škol zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2015/2016 opět odmění rektor VUT v Brně jednorázovým stipendiem ve výši 6 000...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně