Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2016/2017 2. kolo přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních programech :P1404 Fyzikální chemie (4-letý)P1404 Physical Chemistry (4-letý) - zpoplatněné...
Slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách a předání cen proběhlo v pátek 26. června ve společnosti Crytur v Turnově. Do letošního ročníku se přihlásilo 32...
Vážení absolventi Fakulty chemické VUT v Brně, na 2. září 2015 pro Vás připravujeme setkání, kdy se budete moci vrátit na místa, kde jste prožili svá studentská léta, zavzpomínat, kde jste tehdy studovali a jak se tenkrát...
Gratulujeme všem letošním úspěšným absolventům magisterského studia. Z mnohými z nich se budeme nadále potkávat v rámci doktorského studia, s některými budeme spolupracovat na řešení vědeckých projektů ve firmách a podnicích...
V Londýně byly včera předány "technologické oscary" - jeden získala biotechnologie Hydal, která vznikla na Fakultě chemické VUT v Brně. Zástupci Nafigate Corporation a.s. převzali včera v Londýně The 2015 Frost and Sullivan...
VUT v Brně je vysoká škola, a proto by jejím prvořadým cílem měla být výuka a výchova nových odborníků. Ta se však neobejde bez kvalitních pedagogů. Pojďme je ocenit a povzbudit v jejich práci! S tímto cílem rektor VUT v Brně...
Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2015 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 6. ročník konference Chemistry & Life 2015. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty,...
© 2007 Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně